Hírek

Hírek (8)

Tisztelt Csökölyiek! Az alábbiakban megküldöm az éves eboltás ütemezését és az ehhez szükséges tájékoztatót, azzal a kiegészítéssel, hogy a pótoltás május 11-én, pénteki napon hasonló időpontokban lesz:

Időpont helyszín:

2018. ÁPRILIS 13. - PÉNTEK -

15.00 - 16.00 óra: Csököly Petőfi utca orvosi rendelő mellett

16.30 – 17.00 óra: Csököly Petőfi és Rákóczi   utca sarok

Az eboltás díja a féregtelenítéssel együtt:     4.500 Ft.

Kérjük, hozza magával Kisállat Egészségügyi Könyvét!

Kisállat Egészségügyi Könyv pótlása:            500 Ft.
Chipezett ebek olthatók, amelynek díja: 3.500 Ft.

2018. április 04.

Köszönettel:
Dr. Zomborszky Zoltán

 

 
2018. március 23.

CSÖKÖLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

 

KÖZLEMÉNY


CSÖKÖLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA A KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00712 SZÁMÚ PÁLYÁZAT KERETÉBEN CSATLAKOZIK AZ ASP KÖZPONTHOZ

Csököly Község Önkormányzata a Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben

 EFOP-3.9.2-16-2017-00043 azonosító számú, „Térségi összefogás a Zselicben a humán kapacitások fejlesztésére” című projekt alapján kiírja az alábbi ösztöndíjpályázatát: 

ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT 

1. A pályázat célja

A hátrányos helyzetű tanulók közneveléshez való hozzáférésének javítása és biztosítása ösztöndíj támogatás által (amennyiben egyéb ösztöndíjban nem részesülnek).  Az önkormányzati ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok köznevelésben való részvételének támogatása,  tanulmányi sikerességeik elősegítése, motivációjuk és önértékelésük erősítése. A pályázat során az önkormányzat évente maximum 10 fő pályázó részére biztosít támogatást. Az önkormányzat a pályázót évente 0 és 50.000,-Ft/fő/év közötti összegű támogatásban részesítheti.

 2. A pályázók köre

Az ösztöndíjpályázatra az a tanuló jelentkezhet, aki
- a települési önkormányzat területén állandó lakcímmel rendelkezik,
- általános iskolában legalább 3,50-es tanulmányi eredményt teljesített,
- középiskolában 3,25-ös tanulmányi eredményt teljesített,
- a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 67/A. §-a alapján hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű, vagy
- hátrányos szociális helyzetű.

„Napelemes villamosenergia-termelő rendszerek kialakítása Csökölyön” tárgyú KEOP pályázat

BEFEJEZŐDÖTT CSÖKÖLY ÖNKORMÁNYZATÁNAK NAPELEMES BERUHÁZÁSA